Gezinshuis Rakker
 

Doelgroep

Gezinshuis Rakker biedt langdurige zorg aan kinderen met voorheen een  LVG 3 indicatie op basis van ZIN en onder toezicht van een gezinsvoogd of voogd. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen indien mogelijk nog kunnen wonen in een therapeutische gezinssetting  bieden wij hun die kans.  Veel kinderen die bij ons wonen hebben een forse indicatie gekregen gedurende  al die jaren zoals hechtingsstoornis, gedragsstoornis en een fors trauma. De kracht  is de kleinschaligheid en de continuïteit die groei en ontwikkeling waarborgd voor deze groep kwetsbare kinderen. 

Voordat de kinderen in het Gezinshuis geplaatst worden hebben zij vaak al (te) veel meegemaakt.